Organisatie

 

Over Het Getij

Stichting Het Getij is trots dat wij al sinds 2005 behoeftegerichte ondersteuning kunnen bieden aan onze gasten.

Ook het bestuur van Het Getij spant zich samen met onze vrijwilligers van harte in om hen te ondersteunen in de vaak moeilijke periode na de diagnose van die vreselijke ziekte kanker. Wij bevelen u – ondersteunt door het comite van aanbeveling – Het Getij van harte bij u aan. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het volle vertrouwen dat de uitvoering in goede handen is van onze manager, de coördinatoren en onze betrokken en zeer gemotiveerde vrijwilligers.

 

Bestuur

Mevr. L. (Leanne) Otto Manager
Mevr. L. (Leanne) Otto Waarnemend coördinator
Mevr. A. (Ans) van Eekeren Secretaris
Dhr. N.T. (Nico) Boere Bestuurslid
Mevr. C. (Connie) Helder Lid QQ Tante Louise
Dhr. F. (Fons) Broekhoven Fondsenwerving

Comité van aanbeveling

Dhr. A. H. B. Bakkerus Huisarts Tholen
Dhr. W. Nuis Burgemeester Gemeente Tholen
Dhr. J. Pelgrims, msm Ex voorzitter Raad van Bestuur tanteLouise
Dhr. J. M. M. Polman Commissaris v.d. Koning Zeeland
Dhr. A.A.M. Ruikes Arts, Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis
Mevr. M.C. Sieders Huisarts Steenbergen
Mevr. F. Terheggen Internist/oncoloog Bravis ziekenhuis
Mevr. F.A.A.Valster Hematoloog/oncoloog Bravis ziekenhuis
Dhr. J. Vingerhoets Huisarts Bergen op Zoom
Dhr. G.Groenendijk Zorgmanager Bravis Oncologisch centrum Roosendaal

Manager en Coördinatoren

Het Getij heeft een ervaren manager en voor elke locatie een coördinator die alle uitvoerende taken coördineert. Samen vormen zij het Co-team. De coördinatoren zijn een belangrijke schakel tussen beleid en de uitvoering hiervan.

De manager van Het Getij is Christ Hellemons, waarnemend Coördinator Bergen op Zoom is Kitty van Tillo en de coördinator Ossendrecht is Mathilde Hietbrink Zij ‘ runnen ‘ in nauwe samenwerking met de gastvrouwen en gastheren de dagelijkse gang van zaken in de ontmoetingsplaats. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Wekelijks is er per locatie overleg en afstemming met de coördinator en manager en elke maand wordt een locatie overstijgend Getij co-overleg gepland.

Heeft u vragen of u wilt een gesprek…? neem contact op voor een antwoord of het maken van een afspraak.

(wnd) Coördinator Bergen op Zoom

Coördinator Ossendrecht