Organisatie

 

Over Het Getij

Stichting Het Getij is trots dat wij al sinds 2005 behoeftegerichte ondersteuning kunnen bieden aan onze gasten.

Ook het bestuur van Het Getij spant zich samen met onze vrijwilligers van harte in om hen te ondersteunen in de vaak moeilijke periode na de diagnose van die vreselijke ziekte kanker. Wij bevelen u – ondersteunt door het comite van aanbeveling – Het Getij van harte bij u aan. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het volle vertrouwen dat de uitvoering in goede handen is van onze manager, de coördinatoren en onze betrokken en zeer gemotiveerde vrijwilligers.

 

Bestuur

Mevr. A. (Ans) van Eekeren Secretaris
Dhr. N.T. (Nico) Boere Bestuurslid
Mevr. C. (Conny) Helder Voorzitter Lid QQ tanteLouise
Dhr. F. (Fons) Broekhoven Bestuurslid Fondsenwerving
Mevr. L. (Leanne) Otto Coördinator

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
De statutaire naam luidt “Stichting Inloophuis Het Getij” en door deze stichting wordt als “handelsnaam“ Ontmoetingsplek Het Getij naar buiten gebruikt.

RSIN    : 815356973
KvK      : 20123378
Bank     : NL 58 RABO010.25.92.322 t.n.v. “Inloophuis het Getij”

 

Organisatie

Het Getij heeft naast een bestuur een ervaren manager en voor elke locatie een coördinator die alle uitvoerende taken coördineert. De coördinatoren zijn een schakel tussen beleid en de uitvoering hiervan. Alle medewerkers van het inloophuis leveren hun bijdrage op vrijwillige basis, waarbij onkosten gedeclareerd kunnen worden. Dit geldt tevens voor bestuursleden. Er zijn dus geen personele kosten. Samen vormen zij Het Getij.

De coördinator van Het Getij Bergen op Zoom is Claartje van Tilborg en de waarnemend coördinator in Ossendrecht is Leanne Otto. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Er is per locatie en overstijgend overleg en afstemming.

Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek of meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.