Organisatie

 

Over Het Getij

Stichting Het Getij is trots dat wij al sinds 2005 behoeftegerichte ondersteuning kunnen bieden aan onze gasten.

Ook het bestuur van Het Getij spant zich samen met onze vrijwilligers van harte in om hen te ondersteunen in de vaak moeilijke periode na de diagnose van die vreselijke ziekte kanker. Wij bevelen u – ondersteunt door het comite van aanbeveling – Het Getij van harte bij u aan. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid in het volle vertrouwen dat de uitvoering in goede handen is van onze manager, de coördinatoren en onze betrokken en zeer gemotiveerde vrijwilligers.

 

Bestuur

Het bestuur is met ingang van 1 januari 2022 overgedragen aan zorgorganisatie tanteLouise. Marjolein van Oosterbaan, locatiemanager bij tanteLouise, is coördinator van inloophuis Het Getij in Bergen op Zoom.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
De statutaire naam luidt “Stichting Inloophuis Het Getij” en door deze stichting wordt als “handelsnaam“ Ontmoetingsplek Het Getij naar buiten gebruikt.

RSIN    : 815356973
KvK      : 20123378
Bank     : NL 58 RABO010.25.92.322 t.n.v. “Inloophuis het Getij”