Update coronavirus

Update coronavirus

Beste gasten en vrijwilligers en overige betrokkenen,

Allereerst hopen we dat jullie allen gezond de afgelopen maanden zijn doorgekomen. De maatregelen van het RIVM geven ruimte om per 1 juni weer samen te komen in beperkte groepen met inachtneming van de betreffende maatregelen. Naast de hygiëne en de 1,5 meter maatregelen heeft de IPSO (de landelijke brancheorganisatie) ook tips gegeven hoe het inloophuis weer te heropenen. Nader overleg met inloophuizen heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk wordt geadviseerd om pas na de zomer te starten met binnen activiteiten.

Bovenstaande informatie is overlegd met het bestuur en daarnaast is de mening gevraagd van de gastvrouwen van Het Getij. Samen zijn we tot de beslissing gekomen, rekening houdend met veel facetten (denk aan de zomersluiting en beschikbaarheid van gastvrouwen en onze huisvesting) pas te starten met openstelling vanaf 1 september.

Ruim voor 1 september gaan wij jullie op de hoogte brengen wanneer en met welke afspraken we weer open gaan. Hopelijk zijn dan de risico’s op besmetting wat minder en weten we ook meer over de stand van zaken rondom corona. Wij hopen dat we jullie vanaf 1 september weer kunnen ontvangen en begrip hebben voor deze beslissing. Zoals in onze vorige berichtgeving staat vermeld blijven we wel dagelijks telefonisch beschikbaar van 10 tot 12 uur via telefoonnummers 06-22823504 of 06-22823531.