Het Getij past activiteitenaanbod aan op leefgebieden Bravis Oncologie Centrum

Het Getij past activiteitenaanbod aan op leefgebieden Bravis Oncologie Centrum

Het Getij is druk doende om het activiteitenaanbod in de inloophuizen in Ossendrecht en Bergen op Zoom af te stemmen op de 12 leefgebieden zoals die door het Bravis OC zijn benoemd.Deze leefgebieden worden concreet benoemd op de website van het Bravis OC ( zie www.bravisoncologiecentrum.nl).

De benoemde leefgebieden zijn;

Sport en bewegen, Uiterlijke veranderingen, gedachten en emoties, werk & dagbesteding, Kinderen, lichamelijke problemen, juridische vragen, relaties en omgeving, zingeving en inspiratie, mijn partner heeft kanker, voeding en diëtiek en een goed afscheid.

Heeft u vragen over een van de leefgebieden neemt u dan contact op met onze manager Christ Hellemons ( 06-24809852 ) of via de mail christ.hellemons@tantelouise.nl, op elk leefgebied hebben wij een passend aanbod.