Samenwerken in de regio…..

hetGetij werkt in de regio samen met het BRAVIS Oncologisch centrum en de inloophuizen in Roosendaal en Breda. hetGetij heeft in het nieuwe meerjarenbeleidsplan opgenomen  dat het activiteitenaanbod binnen de inloophuizen en de hetGetij-ontmoetingsplekken zal worden afgestemd op de 13 leefgebieden die zijn benoemd door het BRAVIS OC en waarop ook het KWF de komende 3 jaar de focus heeft gezet. Hierover binnenkort meer nieuws……